Notícies
Garantía Juvenil
Tuenti
dilluns, 14 de juliol de 2014Qué és la Garantía Juvenil?
... La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu que els jóvens entre 16 i 29 anys que no estiguen cursant estudis, formació ocupacional o no tinguen ocupació, puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació o  formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Per a ser beneficiari de la garantia juvenil han de complir-se una sèrie de requisits:
- Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea.
- També poden inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
- Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
- Tindre més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. *
- No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- Sol·licitar i presentar una declaració expressa de tindre interés a  participar en el Sistema de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil.

Els jóvens que estigueu inscrits en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil teniu ja accés a píndoles formatives, que s'han habilitat de forma gratuïta en la vostra àrea personal del portal de Garantia Juvenil.

Els cursos de formació online que en l'actualitat es troben a la vostra disposició són:
El curs de tics
El curs d'Emprendimiento
El curs d'Orientació al Client
I el curs de Comunicació Eficaç

Pròximament se sumaran a la Plataforma noves unitats formatives. 
L'IVAJ i la Garantia Juvenil:

Els jóvens poden rebre ajuda per a inscriure's en el Sistema de Garantia Juvenil, acudint a un Centre Jove pròxim del seu poble. El jove que s'acoste al CIJ rebrà:

* Informació i orientació sobre la garantia juvenil a Espanya: Què és;  Quins objectius té; Qui poden inscriure's; Quin tipus de prestacions oferix.
* Ajuda per a poder inscriure's en el Sistema de Garantia Juvenil. Els  jóvens que ho sol·liciten aconseguiran un codi d'activació que generarà un usuari i una contrasenya que el sistema remetrà als propis interessats.
* Acompanyament i recolze en l'ompliment de la sol·licitud d'inscripció en el Sistema de la Garantia Juvenil.
 

 ACÍ TENS UN MAPA AMB TOTS ELS PUNTS DE INSCRIPCIÓ A LA GARANTIA JUVENIL A LA COMUNITAT VALENCIANA ...


Cóm puc inscriure'm al Sistema Nacional de Garantia Juvenil?... També pots pasar pel Centre Jove o per l'ADL ( al Centre Ernest Lluch ) per tindré més info o demanar ajuda per tramitar la inscripció. Ací  tens un enllaç amb una explicació molt clara de com fer la inscripció a Garantia Juvenil:

http://www.citapreviainem.es/como-inscribirse-en-la-garantia-juvenilLa inscripción se debe de realizar por vía telemática en todos los casos (excepto jóvenes que tengan una discapacidad reconocida o acrediten encontrarse en riesgo de exclusión social que podrán presentar este formulario en las oficinas de registro).

SIJ Garantía JuvenilDespués de realizar la inscripción…

Una vez te has dado de alta en el Sistema de garantía Juvenil (registro telemático), podrás recibir ofertas sobre las actuaciones previstas en el catálogo de medidas.

En cualquier momento puedes darte de baja en el sistema o modificar tus datos. Cuando se sobrepasa la edad máxima, la baja se produce automáticamente.

¿Se puede rechazar una acción que te propongan?

En caso de que rechaces alguna de las acciones que te propongan, según se señala en el R.D. ley señala en art. 105.5 que se valorará si en el futuro se siguen ofreciendo otras acciones o no.

Proceso GJ

Más información

Si quieres conocer con más detalle en qué consiste la Garantía Juvenil y las medidas que comprende puedes consultar alguno de estos recursos

Garantía Juvenil  (Web del Mº de Empleo y Seguridad Social)

Documento presentación garantía Juvenil

Plan Nacional de implantación de la Garantía Juvenil

Video explicativo Garantía Juvenil :
 

http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/videos/GARANTIA_JUVENIL_web.ogv

Documentos de interés

Formulario  para solicitar usuario y contraseña para el registro telemático

Formulario de solicitud de inscripción para jóvenes en riesgo de exclusión

Cercador
Enviar Sms
¿ Conoces ya el nuevo Centre Jove de Xirivella?
Centre Jove (C/ Levante UD, nº 2)
Telèfon: 96 383 25 79
Copyright 2018 - Xirvellajove.es - Avís legal